Outsourcing

dostawy bezposrednie
Escrow dostaw materiałowych
Outsorsing zakupów materiałowych
Przygotowanie dokumentacji ofertowej
Analiza dokumentacji przetargowej
Optymalizacja doboru materiałów
Optymalizacja technologii wykonania
Optymalizacja procesów budowlanych